INTERMAT 2018

sd1 sd

Joyroll מציג ב- INTERMAT, המתקיים בין התאריכים 23-28 באפריל 2018 בפריס, צרפת.

רולר מסוע, סרק מסוע, גלגלת מסוע, יוצג בתערוכה המסחרית. תוצג רשימה מלאה של מוצרים ומידע על הסחר.

אנו מצפים לקבל את פניכם ב- HALL 5A C007.


זמן פרסום: ינואר-06-2021